Trainingen

Eigen-wijs, voor vrouwen

Een reis met en voor vrouwen op zoek naar de vrouwelijke essentie, energie en identiteit.

Je eigen plek vinden, ontdekken waar je bij hoort en je verbinden met je ‘oer’ krachten en talenten zodat je deze kan gebruiken om een creërend en vol leven te leiden.

Praktische informatie

 • 4 x 1 dag van 10.00 tot 17.00, doorlooptijd 9 weken.
 • De kosten bedragen € 600.
 • Voorbereiding is niet nodig, voor materiaal wordt gezorgd.
 • Gemakkelijke kleding wordt aangeraden.
 • Groepsgrootte: 8 – 12 deelnemers. Start: iedere maand.

Levenskracht: reis door de chakra's

Hoe zorg je voor een evenwichtige energiehuishouding en geef je, met de juiste ‘lading’ in je lijf, vorm aan volledig leven?

 

We reizen door de chakra’s met oefeningen en lichaamswerk en onderzoeken daarbij je eigen situatie en de mogelijkheden om de energie in lijf en leven te laten blijven stromen.

Praktische informatie

 • 8 x 1 ochtend of 1 avond per week (10.00 - 12.30 of 19.30 - 22.00), doorlooptijd 8 weken.
 • De kosten bedragen € 600.
 • Voorbereiding is niet nodig, voor materiaal wordt gezorgd. 
 • Gemakkelijke kleding wordt aangeraden.
 • Groepsgrootte: 8 – 12 deelnemers. Start: iedere maand.
 • Trainers: Saskia Hoebanx en Christelle Delorme

Inspiratie-avonden

Het leven aannemen. Je ziel wakker roepen, je leven bezielen. Een prikkeling voelen in je buik, geraakt worden in je hart en daarmee naar buiten komen. Uitdrukking geven aan wie je bent. In een atmosfeer van veiligheid en creativiteit verkennen we een thema, met gedichten, beelden, muziek, verhalen en andere werkvormen.

Praktische informatie

 • 4 x per jaar 1 avond van 19.00 tot 22.30.
 • Wisselende thema’s.
 • De kosten bedragen € 95 per avond.
 • Gemakkelijke kleding wordt aangeraden.
 • Groepsgrootte: 8 – 12 deelnemers.
 • Trainers: Saskia Hoebanx en Jolly van der Velden