Relatietherapie

Soms loopt het an­ders dan jul­lie wil­len en weet je zelf niet meer hoe het nu ver­der moet. Vaak heb je al van alles ge­pro­beerd en ge­hoopt dat het goed zou komen.

Mis­schien denk je aan stop­pen of wil je juist on­der­zoe­ken of er nog ruim­te is om op een an­de­re ma­nier samen ver­der te gaan. Dan kun je te­recht voor be­ge­lei­ding  in je re­la­tie.

 

Som­mi­ge stuk­ken die we van ons­zelf en onze part­ner ont­moe­ten in de re­la­tie zijn bijna niet zelf op te los­sen omdat ze zo diep raken aan on­be­wus­te pa­tro­nen. Voor je het weet zit je er al in.

In begeleiding voor paren leer je deze patronen (her)kennen en hierin een nieuwe vorm te vinden. Je leert op een andere manier naar jezelf en je partner kijken en krijgt instrumenten om samen verder te groeien. Ook als zou blijken dat het niet lukt om met elkaar door te gaan kan de relatiebegeleiding helpen bij het proces van uit elkaar gaan en jullie ondersteunen op je weg.

 

Kosten bedragen €  140,00 (incl. BTW) per sessie van 75 minuten