Opstellingen

Wat kun je bereiken met opstellingen?

Het werken met opstellingen (systemisch werken) geeft inzicht in tot nu toe moeilijk veranderbaar of onbegrepen gedrag.

Als je vastzit, in herhaling valt en altijd weer op dezelfde manier omgaat met lastige situaties zonder dat rationeel denken iets oplost, brengt een aantal sessies verheldering.

 

Door tijdens de opstellingen te kijken naar patronen in bijvoorbeeld het gezin van herkomst, je huidige gezin of de werksituatie krijg je overzicht en inzicht. En merk je hoe deze patronen op een diepe laag doorwerken op allerelei andere gebieden: relaties, vriendschappen en de relatie met jezelf. Vervolgens gaan we werken aan de ordening binnen deze patronen zodat er weer evenwicht ontstaat en je je autonomie hervindt op je persoonlijke levensweg.

Praktische informatie

  • Sessies vinden 's avonds plaats van 19.00 tot 22.00.
  • Er wordt gewerkt in groepsverband, 2 of 3 personen brengen op deze avond een vraag in voor een opstelling.
  • Een vraag kan voortkomen uit gesprekken in het kader van persoonlijke begeleiding, uit een gevolgde workshop of training.
  • Deelname is ook mogelijk voor deelnemers met een vraag die zij zelf 'meebrengen' en wordt dan voorafgegaan door een intake.
  • De kosten bedragen € 110.
  • Er vindt minimaal één maal per maand een sessie plaats, voor data en deelname kun je uiteraard contact opnemen.

Voor een uitgebreide beschrijving of om samen verder te praten over opstellingen en je eigen vraag, bel je met 06 - 456 225 56 of neem je contact op via het contactformulier.